کرده ,اربعین ,امام حسین ✅       

می گویند اگر چهل روز یک کاری را تکرارکنی درونی شده و به عادت تبدیل میشود

 عصر عاشور است و مراسم روبه پایان  . ده روز است که در مورد  ایمان ، آزادگی ،ظلم ستیزی ، رشادت و ادب ...امام حسین و یارانش  شنیده و گفته ایم  .هزاران متن و سخرانی از اندیشمندان گذشته و حال در فضایی مجازی  خوانده و باز نشر داده ایم .
برخی بخشنده شده و به فقرا  کمک کرده ایم وبرخی خون  اهدا کرده ایم و...
برخی احساساتی شده و گریه کرده ایم و برخی تفکری کرده و بغض اندوهمان ترکیده و خلوتی یافته و چند قطره اشک ریخته ایم.
بیایید جهت بهره واقعی گرفتن از مکتب امام حسین با هم قرار بگذاریم تا اربعین به مدت چهل روز .
*مراقب لقمه های که میخوریم باشیم  .لقمه حرام  و شبهه دار را به هیچ وجه به خانه نبریم
*به کسی ظلم نکرده و به هیچ وجه زیر بار ظلم نرویم
*به هیچ وجه از دایره ادب خارج نشویم
*به عهدی که با هر کس بسته ایم تا پای جان وفادار باشیم
* در تمیز حق و باطل بکوشیم و احتیاط کنیم در گروهی قرار نگیریم که باطلند  ولی مدعی حق اند.
باشد که وقتی به اربعین رسیدیم و شور و خروشی دیگر را تجربه کردبم .  تا حدی این صفات حسینی در ما درونی شده باشد.

 با ادب و التماس دعا
مرتضی یوسفی طهارم

منبع اصلی مطلب : از یکی اندیشه که آید در درون
برچسب ها : کرده ,اربعین ,امام حسین
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : تا اربعین حسینی..